Valné zhromaždenie UIMLA v Chorvátsku (jar 2015)


V Záhrebe sa konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA. Na úvod zhromaždenia bolo hlasovaním členských krajín Rumunsko prijaté za ašpirantskú krajinu UIMLA. Dôležitým bodom programu bol podrobný návrh priebežného vzdelávania medzinárodných sprievodcov po ukončení ich kurzu. Nasledovali informácie o možnosti prijatia Maroka. Následne sa pracovalo v skupinách na dôležitých zmenách v dokumentoch organizácie. Na valné zhromaždenie prišli zástupcovia horských sprievodcov zo Srbska a Čiernej Hory, ktorí majú záujem o vstup do UIMLA.