Valné zhromaždenie UIMLA v Andorre (jar 2016)


V dňoch 28.4.-1.5.2016 sa v andorskom horskom mestečku Ordino konalo valné zhromaždenie UIMLA. Počas rokovaní sa tvoril strategický plán organizácie na blízke roky, ďalej sa riešili otázky týkajúce sa prístupu nových krajín do UIMLA (Japonsko, Rakúsko, Nepál, Kanada, Macedónsko, Nórsko, Švédsko, Chile, Bolívia). Hodnotila sa kvalita vzdelávania v nových krajinách, ktoré sa nedávno stali plnými členmi UIMLA (Slovensko a Nemecko), ktoré majú, podľa hodnotiteľov, vzdelávací systém nastavený na profesionálnej úrovni. Nasledovali informácie o rozpočte a financovaní únie. Zakladajúce krajiny UIMLA mali vyššie právomoci ako referentská krajina, čo sa zmenilo a teraz sú všetky krajiny, ktoré majú plné členstvo rovnocenné. Nasledovali rozhovory o právomoci medzinárodných sprievodcov, vyplývajúcích z ich práce doma a v zahraničí, o používaní loga UIMLA a o unifikovaní členských preukazov vo všetkých krajinách, aby bola jednoduchšia identifikácia členov UIMLA verejnosťou.