Kurzy pre laickú a odbornú verejnosť


Kurz: Medzinárodný horský sprievodca - International Mountain Leader (IML)

17.-18. marca 2017 boli vstupné skúšky do práve prebiehajúceho kurzu medzinárodných horských sprievodcov. Ten je pre nových záujemcov uzavretý a bude prebiehať približne do roka 2019.
Momentálne neplánujeme otvárať ďalší kurz, teda prihlasovanie je formálne zastavené.
Predpokladáme, že nasledujúci kurz bude otvorený v roku 2020.
Ak máte predbežný záujem, môžete vyplniť formulár kliknutím na nasledujúci odkaz:

"Prihláška na kurz horského sprievodcu" 

Viac informácii o kurze nájdete tu:
"Medzinárodný horský sprievodca (IML)"