Kurzy pre laickú a odbornú verejnosť

Kurz: Medzinárodný horský sprievodca - International Mountain Leader (IML)

11.-13. marca 2019 sa konali vstupné skúšky do nového kurzu medzinárodných horských sprievodcov.
Ten je pre nových záujemcov už uzavretý a kurz bude prebiehať približne do roka 2020-2021.
Nasledujúci kurz budeme otvárať až po skončení toho, ktorý práve začal v roku 2019.
Predpokladáme, že nasledujúci kurz bude otvorený v roku 2020-2022.

Prihlasovanie je prakticky zastavené, ale ak máte predbežný záujem, môžete vyplniť formulár kliknutím na nasledujúci odkaz:

"Prihláška na kurz horského sprievodcu" 

Viac informácii o kurze nájdete tu:
"Medzinárodný horský sprievodca (IML)"

Kurz: Medzinárodný horský sprievodca