Aktuality

Výročné valné zhromaždenie SAHS


V Poprade sa konalo výročné valné zhromaždenie SAHS dňa 5.1.2017.
Zúčastnili sa na ňom členovia našej asociácie, ale aj noví ašpiranti, ktorí úspešne ukončili kurz IML a boli slávnostne za členov SAHS prijatí. 

Valné zhromaždenie UIMLA v Holandsku (jeseň 2016)


V dňoch 10.-13.11.2016 sa v Utrechte konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA.

Oznamovacia povinnosť zahraničných medzinárodných horských sprievodcov UIMLA pri pôsobení v SR


Toto je dokument, ktorý sa týka nahlasovacej povinnosti zahraničných IML, ktorí chcú vykonávať svoju činnosť na Slovensku.

Valné zhromaždenie UIMLA v Andorre (jar 2016)


V dňoch 28.4.-1.5.2016 sa v andorskom horskom mestečku konalo valné zhromaždenie UIMLA.

Valné zhromaždenie UIMLA v Chorvátsku (jar 2015)


V Záhrebe sa konalo v dňoch 24.-26.4.2015 valné zhromaždenie delegátov UIMLA.

Valné zhromaždenie UIMLA v Poľsku (jeseň 2014)


V dňoch 14. - 16.11. 2014 prebieha výročné valné zhromaždenie členských krajín UIMLA. Stretnutie sa koná v Zakopanom.

Valné zhromaždenie UIMLA v Českej republike (jar 2014)


V dňoch 3. - 5.4.2014 prebehlo valné zhromaždenie členských krajín UIMLA. Stretnutie sa konalo v Prahe.

Valné zhromaždenie UIMLA v Bulharsku (jeseň 2013)V dňoch 8.-10.11.2013 prebieha valné zhromaždenie členských krajín UIMLA. Stretnutie sa koná v horskom stredisku Bansko, ktoré je situované v severovýchodnej časti Bulharska.
Pre slovenskú asociáciu horských sprievodcov je stretnutie dôležité z hľadiska prístupových rokovaní.
 

Odišiel Peter Šperka


... veľmi ťažko sa mi začína písať tento článok. Najmä keď mám spomínať na kamaráta, kolegu a  priateľa v jednej osobe.