Aktuality

Cenník služieb IML pre rok 2020

Odporúčaná denná tarifa za prácu horského sprievodcu v teréne s prihliadnutím na náročnosť a dĺžku vysokohorskej túry, bola pre rok 2020 schválená VZ SAHS, uvádzame ju v nasledujúcej tabuľke. 
 

Cenník za výkon horskej sprievodcovskej činnosti pre rok 2020 1 - 2 osoby  3 - 6 osôb
Poldenná túra do 4 hodín  80,00 € / skupina 120,00 € / skupina
Celodenná túra do 10 hodín  160,00 € / skupina  180,00 € / skupina
Viacdenná túra*  160,00 € / skupina  180,00 € / skupina

Možnosti uskutočnenia vysokohorskej túry s medzinárodným horským sprievodcom:
Ľahké túry, výstupy a kurzy: letná a zimná turistika, trekking, snežnice, ski touring, kurzy.
Náročné túry a výstupy: hrebeňové túry, rokliny a tiesňavy, trasy s technickými zariadeniami (reťaze, kramle, istiace laná, ...), via ferraty, zimné túry vo vysokohorskom teréne.

* Paušálna suma za 1 deň práce horského sprievodcu. Objednávateľ zabezpečí ubytovanie v jednolôžkovej izbe, polpenziu a dopravu pre horského sprievodcu.

Všetky ceny sú uvádzané len za sprievodcovské služby bez poplatkov za vstupy do objektov, na lanovky, bez poistenia klientov a dopravy.

 V prípade hromadných viacčlenných zájazdov nás kontaktujte ohľadne cenovej kalkulácie.

Valné zhromaždenie UIMLA V Rumunsku (Jeseň 2019)

V dňoch 8.-9.11.2019 sa koná v rumunskom Brašove výročné valné zhromaždenie Únie medzinárodných horských sprievodcov. 

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 23 krajín z celého sveta.
Okrem členských krajín prišli na zhromaždenie ašpirantské krajiny (Slovinsko, Švédsko, Maďarsko, Čile a Japonsko), vrátane kandidátov o členstvo v UIMLA z Nepálu.
Následne po prezentácii národnej asociácie sa Nepál stal ďaľšou ašpirantskou krajinou UIMLA.
V programe sa pokračovalo náčrtom vízie budúcnosti pre UIMLA ako organizácie, ktorá úzko spolupracuje s inými organizáciami ako sú UIAA, UIAGM a IKAR.
Prekvapujúco sa plánovaný program prvého dňa stihol dodržať. 
Na druhý deň rokovania prebehli voľby kde bola zvolená nová rada UIMLA:
Prezident UIMLA: Alvaro Bastero Gil - Španielsko
Viceprezident: Sylvain Jugand - Francúzsko
Pokladník: Roberto Fusari - Taliansko
Technická komisia: Bill Bailey - Česká republika
Funkcia sekretára rady UIMLA momentátle neobsadená pretože zvolený sekretár Peter Mienes sa vzdal svojej pozície.

 

Valné zhromaždenie UIMLA Brašov (Rumunsko)

Valné zhromaždenie UIMLA na Slovensku (jeseň 2018)

V dňoch 7.-11.11.2018 sa v AquaCity resort v Poprade konalo výročné valné zhromaždenie delegátov UIMLA. Prvý krát sa VZ koná u nás a naša organizácia si svoju hostiteľskú povinnosť splnila na jednotku. 
V oba dni rokovania sa schvaľoval rozpočet organizácie na nasledujúci rok spolu s výškou poplatku na člena národnej asociácie. 
Celý schvaľovací proces trval dlho, pretože niektorí členovia s rozpočtom nesúhlasili a tým blokovali ďalšie body rokovania.
V rámci rozširovania organizácie sa prezentovali nové krajiny (Švédsko, Maďarsko a Slovinsko), ktoré sa pripojili k ašpiratským krajinám (Chile a Japonsko).
Po odznení prezentácií zo zimných a letných hodnotení ašpiranských krajín, ktoré absolvovali celý hodnotiaci proces sa po hlasovaní stali Macedónsko a Rakúsko plným členom UIMLA a tým rozšírili počet krajín na 19.
Delegáti dostali informácie o záujme ďalších krajín stať sa členmi UIMLA. Medzi také krajiny patrí Kyrgistan, Irán, Nórsko, Nepál a USA.
Na záver celého podujatia v Poprade sa konal Gala večer, na ktorom sme mohli privítať prezidenta SR pána Andreja Kisku a nášho najlepšieho himalaistu Petra Hámora.
Úprimne musíme poďakovať všetkým našim členom, ktorí sa podieľali na organizácii VZ a našim priateľom a podporovateľom za materiálnu pomoc, bez ktorej by stretnutie nebolo také úspešné.

Valné zhromaždenie UIMLA v Belgicku (jeseň 2017)

V dňoch 9.-12.11.2017 sa v belgickom meste Namur konalo výročné valné zhromaždenie delegátov UIMLA.
Prvý krát sa VZ koná o deň dohšie stretnutie aby bola možnosť prerokovať viac dôležitých bodov.
V prvý deň rokovania sa schvaľoval rozpočet organizácie na nasledujúci rok spolu s výškou poplatku na člena nárdnej asociácie. 
V rámci rozširovania organizácie sa prezentovali dve nové krajiny (Japonsko a Chile), ktoré sa zároveň stali ašpiratmi na plného člena UIMLA. 
Po odoznení prezentácií nových ašpirantských krajín nasledovali voľby výkonného výboru UIMLA.

Výsledky volieb:
prezident: Ian Spare, Veľká Británia, BAIML
viceprezident: Sylvain Jugand, Francúzsko, SNAM
tajomník: Marie-Anne Berazategui, Švajčiarsko, ASAM
pokladník: Gabriel Deramaix, Belgicko, UPMM
technická komisia: Bill Bailey, Veľká Británia, zástupca CZIML

Nasledovali rokovania k úpravám základného dokumentu IML - Standard UIMLA, Pripravovaná je základná unifikácia metodických materiálov pre vzdelávanie medzinárodných horských sprievodcov. 
Dohodnutá a schválená bola spolupráca s UIAA.Schválená bola zmena grafickej podoby webovej stránky UIMLA.
Nasledujúce výročné valné zhromaždenie UIMLA bude 8.-11.11.2018 na Slovensku.

Pozri čo dokážem

Práca horského sprievodcu je zaujímavá aj preto, že sa stretáva s ľuďmi s rovnakou záľubou pre pohyb v horách. Hory neobmedzujú ľudí vekom, navštevujú ich turisti od  3 do 80 a viac rokov, ani kondíciou a zdravotným stavom.
Niektorí, aj napriek zdravotným ťažkostiam na túto záľubu nezanevreli. Iní sa snažia posúvať svoje limity a prekonávať samých seba.
Hranice ľudských možností sa posúvajú každým dňom, okrem iného aj  prekonávaním svetových rekordov u športovcov.
Rovnaké možnosti už ale majú aj ľudia s rôznymi zdravotným obmedzeniami. Jednou z takýchto skupín sú diabetici. Pred niekoľkými  rokmi by veľká väčšina z nich nemala šancu dostať sa na niektorý z tatranských štítov. Dnes je to vďaka inzulínovým pumpám možné.
Jeden z najväčších svetových výrobcov takýchto zariadení Medtronic, v spolupráci so Slovenskou asociáciou horských sprievodcov,  zorganizoval výstup na Rysy.  
Za krásneho, slnečného, letného dňa vystúpilo spoločne vyše 60 mladých ľudí s cukrovkou  zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska a Rumunska na vrchol.
Okrem častejších zastávok zameraných na kontrolu hladiny cukru prebehol výstup bez  problémov. Nápomocní počas celej túry boli aj lekári – špecialisti, ktorí diabetikom radili ako postupovať pri zvýšení námahy a aké hodnoty cukru si majú strážiť. Čo robiť, ak sa im hladina zvýši alebo zníži.
Potvrdilo sa v plnej miere, že toto ochorenie v dnešnej dobe nebráni ľudom športovať a teda ani chodiť po horách.
Dôkazom úplného zvládnutia náročného zdravotného stavu diabetika je náš kolega - horský sprievodca, ktorý s týmto ochorením dokáže plnohodnotne pracovať a spolu s ním aj celá skupina, ktorá vyšla na vrchol,  za čo si všetci zaslúžili obdiv všetkých zdravých. 

Text a foto: Peter Svätojánsky

Aké výhody má túra s horským sprievodcom?

Horský sprievodca má odbornú kvalifikáciu – teda špeciálne vzdelanie na výkon horskej sprievodcovskej činnosti podľa zákona 544/2002. Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
Kvalifikácia a nadobudnutie skúseností horského sprievodcu sú zamerané na: poskytnutie prvej pomoci, zorganizovanie záchrany, navigáciu a orientáciu v teréne, bezpečnosť v horskom teréne – použitie lanových techník, organizácia a vedenie skupiny, plánovanie túry, prežitie, vyhodnotenie rizík a zaistenie bezpečnosti všetkých sprevádzaných osôb, pozná horské prostredie faunu, flóru geológiu,...
Zoznam kvalifikovaných horských sprievodcov nájdete na oficiálnej stránke Slovenskej asociácie horských sprievodcov www.horskysprievodca.eu.
Každý horský sprievodca Slovenskej asociácie horských sprievodcov má medzinárodnú licenciu UIMLA a môže klientov sprevádzať po horách doma i v zahraničí.
Medzi horskými sprievodcami neexistuje „neskúsený“ človek. Každý z nás absolvoval 2 až 3 ročné náročné školenie ukončené záverečnými skúškami a každé 3 roky absolvujeme preskúšanie.
Plánovanie túry je základou zručnosťou každého horského sprievodcu a veľmi súvisí s bezpečnosťou klienta na túre v horách. On sám klientom odporučí, aké vybavenie na ktorú túru je potrebné mať. Výstroj a výzbroj na túru vie zabezpečiť horský sprievodca, alebo odporučí klientovi  najbližšiu požičovňu.
V každom ročnom období sa dá absolvovať túra, veľakrát záleží na správnej výzbroji ako napríklad: Lavínová výbava – (lavínový vyhľadávač, lavínová sonda, lavínová lopata), ferratový set, prilba, nesmeky alebo stúpacie železá, skialpinistická výstroj atď.).  
V horských oblastiach vie horský sprievodca predpovedať vývoj lokálnych podmienok a počasia, posúdi mieste nebezpečenstvá, snehové podmienky, lavínové nebezpečenstvo, výskyt búrok atď.
Aj v sprievode horského sprievodcu je potrebné, aby klient mal uzavreté poistenie do hôr pre zásah Horskej záchrannej služby. Každý horský sprievodca s platnou licenciou Slovenskej asociácie horských sprievodcov musí mať uzavreté poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Medzi horskými sprievodcami sú ľudia pracujúci ako horskí záchranári, ale aj strážcovia národných parkov, ktorí dokonale poznajú terén a okrem podrobného miestopisu Vám porozprávajú svoje zážitky, skúsenosti z hôr, smutné, ale hlavne vtipné príhody. 

Ašpiranti na profesiu Medzinárodný horský sprievodca ukončili prvý blok kurzu IML

Fotografie z I. bloku kurzu IML

Otvorili sme kurz "Medzinárodný horský sprievodca (IML)"

Na základe Zákona o HZS sme v roku 2017 otvorili, už v poradí druhý, kurz:„Medzinárodný horský sprievodca“, ktorý začal vstupnou skúškou na jar roka 2017. Do kurzu bolo prijatých 12 ašpirantov na medzinárodného horského sprievodcu. 
Do dnešného dňa majú ašpiranti absolvované 4 bloky prípravy na prácu IML a v zimnom období ich čaká zimná časť vzdelávania.
Po rozhodnutí rady SAHS budeme otvárať ďaľšiu vzdelávaciu skupinu vstupnými skúškami na jar 2019 a následne začne príprava prijatých ašpirantov.
Ak máte o ďalší kurz IML záujem, prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste mali predstavu o jeho priebehu a vyplňte elektronický formulár záujemcu o kurz. Odkaz na formulár je na konci tejto stránky.

Priebeh kurzu IML:
Kurz je rozvrhnutý do 11 blokov so začiatkom na jar končiť by mal do dvoch rokov od začatia kurzu. Pre ilustráciu pripájame prehľadnú informačnú tabuľku s prehľadom časovej dotácie a orientačnou cenou za jednotlivé bloky, ktorá sa môže mierne zvýšiť od roka 2019.
 

Blok Názov bloku Terén Počet dní Počet hodín Cena
 
0. Vstupná skúška
 
zima 2 10 50 Euro
I. Základy prvej pomoci, vedenie skupiny
 
leto 3 25 170 Euro
II. Navigácia a orientácia v horskom prostredí
 
leto 3 25 170 Euro
III. Bezpečnosť pohybu v horách
 
leto 3 25 170 Euro
IV. Pohyb v neznámom horskom prostredí
 
leto 5 50 330 Euro
V. Prezentácia a komunikácia pre IML
 
leto 3 25 170 Euro
VI. Prvá pomoc a organizácia záchrany v horách
 
leto 3 25 170 Euro
VII. Pohyb v horskom prostredí, navigácia a orientácia, skúška z letnej časti
 
leto 3 25 170 Euro
VIII. Zimný horský terén
 
zima 5 50 330 Euro
IX. Zimný horský terén, bezpečnosť a záchrana
 
zima 4 37 240 Euro
X. Bezpečnosť a záchrana, zimné záverečné skúšky
 
zima 4 35 240 Euro
XI. Pohyb v horskom prostredí a bezpečnosť, globálne záverečné skúšky
 
leto 5 50 330 Euro
  Spolu:   41 372  2600 Euro               

Kurz sa bude konať spravidla v slovenských horách, ale tri až štyri bloky budú v zahraničí.
SAHS si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu miesta konania blokov, prípadne úpravu ich časovej dotácie, resp. spájanie blokov.

Cena v jednotlivých blokoch zahŕňa kvalifikovaných lektorov a ich nutné výdavky, študijné materiály, prenájom študijných priestorov a učebné pomôcky.

Cena kurzu nezahŕňa náklady účastníka spojené s jeho vystrojením, ubytovaním, stravou počas kurzu a dopravou do miesta konania jednotlivých blokov a späť.

Uvedená cena za jednotlivé bloky sa môže meniť v závislosti od počtu účastníkov.

Vstupná skúška:
Obsahom vstupnej skúšky je preverenie psychickej a fyzickej pripravenosti na povolanie horského sprievodcu s dôrazom na bezpečný pohyb v horskom teréne. prebieha formou aktivít v horskom prostredí, kde sa zisťujú základné vedomosti z prvej pomoci a orientácie,  zručnosti z pohybu vo voľnom letnom  a zimnom teréne a pohybu na lyžiach.

Predpoklady na prijatie do kurzu „Medzinárodný horský sprievodca“:
·         Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
·         Vek minimálne 18 rokov
·         Základné znalosti poskytovania prvej pomoci, pohybu a orientácii v teréne, základy
          určovania počasia
·         Bezúhonnosť – odpis z registra trestu nie starší ako 3 mesiace
·         Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k výkonu povolania IML
·         Pravdivo a správne vyplnená prihláška do kurzu IML
·         Zaplatený poplatok 50,- Euro pred začiatkom konania vstupnej skúšky
 
V prípade Vášho záujmu o kurz IML, vyplnte uvedený dotazník a na jeho základe Vás budeme kontaktovať  a dostanete bližšie informácie k vstupnej skúške a ku kurzu.

 "Prihláška na kurz horského sprievodcu" 

Začiatkom januára 2019, resp. po ruzhodnutí o otvorení ďalšieho kurzu, dostanete e-mailom prihlášku, potvrdenie pre lekára a faktúru na zaplatenie poplatku za vstupnú skúšku. 

Valné zhromaždenie UIMLA vo Francúzsku (jar 2017)

V dňoch 13.-16.4.2017 sa vo francúzskom Crozet  konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA.
V prvý deň rokovania bol pod záštitou prezidenta UIMLA (Henri Duvoisin), kde delegáti predstavovali svoje vízie budúcnosti spoločnej organizácie. Následne sa konali rokovania delegátov.
Hlavným bodom rokovaní bola snaha čo najviac rozšíriť organizáciu do ostatných krajín a tým dať na vedomie verejnosti našu silu a jednotu. Doležité je, aby o nás ľudia vedeli a rešpektovali čoraz silnejšie postavenie UIMLA na trhu.
V rámci rozširovania organizácie bolo za plného člena UIMLA prijaté hlasovaním Rumunsko, čomu predchádzala búrlivá diskusia delegátov. 
Ďalej sa diskutovalo p prijímaní severských krajín, ďalších krajín Južnej Ameriky, ale aj Japonska a USA. V tomto smere je potrebné ešte urobiť veľa organizačnej práce.
Rakúsko bolo prijaté za ašpirantskú krajinu po prezentácii rakúskej delegácie.
Nasledujúce výročné valné zhromaždenie bude v novembri 2017 v Belgicku.

Vstupnou skúškou otvárame kurz pre medzinárodných horských sprievodcov

Nedávno sme otvorili po vstupných skúškach druhý kurz „Medzinárodný horský sprievodca“, ktorý vychádza z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 97/2016 Z.z.

V polovici marca sa vo Vysokých Tatrách stretlo na vstupnej skúške 14 uchádzačov o kurz medzinárodných horských sprievodcov. Všetci uchádzači vo vstupnej skúške uspeli vrátane troch žien. Po vstupnej skúške sa dvaja kandidáti rozhodli v kurze medzinárodného horského sprievodcu nepokračovať, nakoľko majú vyššie ambície a pokúsia sa uspieť na skúškach pre horských vodcov. Počas vstupnej skúšky inštruktori horských sprievodcov, ktorí sú zároveň horskými záchranármi organizovali a absolvovali záchrannú akciu v Stillovom žľabe Prostredného hrotu, kde sa po páde lavíny zranil náhodný slovenský skialpinista, ktorý bol vrtuľníkom prepravený do nemocnice v Poprade.

Fotografie z prvého dňa vstupnej skúšky:

Výročné valné zhromaždenie SAHS

Prvý januárový štvrtok sa slovenskí medzinárodní horskí sprievodcovia stretli na Valnom zhromaždení Slovenskej asociácie horských sprievodcov, ktoré sa konalo v reprezentatívnych priestoroch Reduta Celebration v Poprade. Hlavným bodom programu bola inaugurácia jedenástich nových členov, ktorí v lete 2016 úspešne ukončili vzdelávanie pre medzinárodných horských sprievodcov. Rada asociácie oboznámila všetkých prítomných o napredovaní medzinárodnej asociácie UIMLA a predniesla vlastné návrhy a plány do budúcnosti. 

Valné zhromaždenie UIMLA v Holandsku (jeseň 2016)

V dňoch 10.-13.11.2016 sa v holandskom Utrechte konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA.
Najdôležitejším bodom rokovania bola voľba výkonného výboru organizácie na nasledujúce tri roky.
Prezidentom UIMLA sa stal Henri Duvoisin, delegát nemeckej asociácie, podpredsedom je Francúz Sylvain Jugand, predsedom technickej komisie je zástupca českej asociácie Bill Bailey, pokladníkom je belgičan Gabriel Deramaix a tajomníkom sa stal bulharský zástupca Pavel Pavlov.
Počas rokovania delegátov bola prezentovaná správa o hospodárení UIMLA v poslednom roku, schválili sa zmeny v štatúte organizácie a prebralo sa množstvo technických otázok, ktoré trápia členské krajiny, zjednotila sa forma členského preukazu a dohodli sa podmienky používania loga.

Oznamovacia povinnosť zahraničných medzinárodných horských sprievodcov UIMLA pri pôsobení v SR

Každý medzinárodný horský sprievodca zo zahraničia, ktorý nie je členom SAHS je povinný pred začiatkom svojej práce na území SR nahlásiť svoju činnosť príslušným orgánom a to aj v tom prípade, ak je jeho skupina napr. z ČR a aj CK, pre ktorú pracuje bude mu vyplácať mzdu v ČR a to aj v prípade, že ide o jednorázovú akciu. Vyplnenie formuláru a jeho akceptovanie úradmi SR je nevyhnutnou súčasťou činnosti IML na území SR. V prípade, že tento úkon nebude uskutočnený, sú porušované zákony SR!

Každý IML, aj ak ide o jednorázovú prácu musí vyplniť formulár "Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na územi SR", ktorý je v slovenskom a anglickom jazyku.

Presné informácie k nahlasovaniu nájdete kliknutím na odkaz: "Cezhraničné poskytovanie služieb"

Na tento formulár sa dá dostať aj cez stránku ministerstva vnútra

Cesta k nájdeniu informácií:

  • Sekcia MV SR
  • Verejná správa
  • Živnostenské podnikanie
  • Cezhraničné poskytovanie služieb

Elektronický formulár cezhraničnej spolupráce

Valné zhromaždenie UIMLA v Andorre (jar 2016)

V dňoch 28.4.-1.5.2016 sa v andorskom horskom mestečku Ordino konalo valné zhromaždenie UIMLA. Počas rokovaní sa tvoril strategický plán organizácie na blízke roky, ďalej sa riešili otázky týkajúce sa prístupu nových krajín do UIMLA (Japonsko, Rakúsko, Nepál, Kanada, Macedónsko, Nórsko, Švédsko, Chile, Bolívia). Hodnotila sa kvalita vzdelávania v nových krajinách, ktoré sa nedávno stali plnými členmi UIMLA (Slovensko a Nemecko), ktoré majú, podľa hodnotiteľov, vzdelávací systém nastavený na profesionálnej úrovni. Nasledovali informácie o rozpočte a financovaní únie. Zakladajúce krajiny UIMLA mali vyššie právomoci ako referentská krajina, čo sa zmenilo a teraz sú všetky krajiny, ktoré majú plné členstvo rovnocenné. Nasledovali rozhovory o právomoci medzinárodných sprievodcov, vyplývajúcích z ich práce doma a v zahraničí, o používaní loga UIMLA a o unifikovaní členských preukazov vo všetkých krajinách, aby bola jednoduchšia identifikácia členov UIMLA verejnosťou.

Valné zhromaždenie UIMLA v Chorvátsku (jar 2015)

V Záhrebe sa konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA. Na úvod zhromaždenia bolo hlasovaním členských krajín Rumunsko prijaté za ašpirantskú krajinu UIMLA. Dôležitým bodom programu bol podrobný návrh priebežného vzdelávania medzinárodných sprievodcov po ukončení ich kurzu. Nasledovali informácie o možnosti prijatia Maroka. Následne sa pracovalo v skupinách na dôležitých zmenách v dokumentoch organizácie. Na valné zhromaždenie prišli zástupcovia horských sprievodcov zo Srbska a Čiernej Hory, ktorí majú záujem o vstup do UIMLA.

Valné zhromaždenie UIMLA v Poľsku (jeseň 2014)

V Zakopanom sa konalo v dňoch 14.-16.11.2014 valné zhromaždenie delegátov UIMLA.
Medzinárodná asociácia horských sprievodcov v tejto chvíli oslavuje 10. výročie svojej existencie. Na tomto valnom zhromaždení sa rozhodovalo o plnom členstve Slovenskej asociácie horských sprievodcov.
Slovenská asociácia horských sprievodcov sa 15.11.2014 stala plným členom UIMLA. Sme šestnásta krajina, ktorá má hlasovacie právo v medzinárodnej asociácii UILMA a tým aj možnosť plnoprávne zasahovať do činnosti tejto organizácie, ktorá má ambíciu rozširovať svoje pôsobenie na všetkých kontinentoch.
Každú krajinu zastupuje len jedna profesná organizácia horských sprievodcov a sme veľmi radi, že po trojročnom úsilí sa nám to podarilo. Veríme, že budeme vychovávať na našich kurzoch len kvalitných a zodpovedných horských sprievodcom, ktorí budú robiť dobré meno Slovensku na celom svete.

Valné zhromaždenie UIMLA v Českej republike (jar 2014)

V dňoch 3. - 5.4.2014 prebehlo valné zhromaždenie členských krajín UIMLA. Stretnutie sa konalo v Prahe.
Za plných členov boli na tomto zasadnutí prijatí Argentína a Nemecko.
Pre našu organizáciu bola hlavným bodom programu rozprava o plnom členstve našej krajiny v Únii asociácií medzinárodných horských sprievodcov - UIMLA. Po absolvovaní nákladných zimných a letných hodnotení našich lektorov, odprezentovaní všetkých hodnotení zo strany technickej hodnotiacej komisie UIMLA a odporúčaní prijatia Slovenska za plného člena UIMLA prebehlo hlasovanie členských krajín, kde sa dve (FR, I) z 15 krajín bezdôvodne vyjadnili záporne k nášmu prijatiu a to im stačilo na to, aby zablokovali naše prijatie, čím sa hlasovanie odsunulo na jesenné zasadanie UIMLA v Poľsku. 

Valné zhromaždenie UIMLA v Bulharsku (jeseň 2013)

V dňoch 8.-10.11.2013 prebieha valné zhromaždenie členských krajín UIMLA. Stretnutie sa koná v horskom stredisku Bansko, ktoré je situované v severovýchodnej časti Bulharska.
Pre slovenskú asociáciu horských sprievodcov je stretnutie dôležité z hľadiska prístupových rokovaní.
Po úspešnom absolvovaní zimného a letného hodnotenia sú pre nás dvere do medzinárodných štruktúr otvorené.
Hlasovať o prijatí Slovenska za plného člena UIMLA sa bude 4. - 6.4.2014 na nasledujúcom valnom zhromaždení v Českej republike.

Odišiel Peter Šperka

Poznali sme ho všetci ...
... veľmi ťažko sa mi začína písať tento článok. Najmä keď mám spomínať na kamaráta, kolegu a  priateľa v jednej osobe.
Vrátim sa do minulého storočia ,asi do roku 1983 kedy som po prvý krát vstúpil na pôdu nášho horolezeckého oddielu. Po prvej schôdzi som doma ešte dlho rozdýchaval mená a postavy, ktoré som predtým poznal iba z počutia, alebo zo stránok športových časopisov. V klube bola silná skupinu horolezcov, ale aj skialpinistov. Mená ako Gálfy, Filipský, Tatarka, Urbanovič, Śperka, Źdiarsky, ale aj ďalšie mi zneli hlavou ešte veľmi dlho. Neprešlo veľa času a spoznal som sa s nimi osobne. Vekový rozdiel ako keby sa kdesi rozplynul alebo vyparil. Zrazu ho nebolo.
Tak naozaj som Petra, ktorého všetci volali Ujec,  spoznal počas môjho horolezeckého tréningu. Začínal zimným a pokračoval letným kurzom. Tam si spomínam, že Peter tvoril nerozlučnú dvojicu s Ivanom Urbanovičom ml. Bol mi inštruktorom a spomínam si dodnes na jeho jednoduché, ale zároveň pedagogické podanie toho, čo som potreboval k horolezeckému životu.
Vtedy sme sa stretávali častejšie a pravidelne na oddielových schôdzach. Nezabudnem, keď som odchádzal do kirgizského Ťan-šanu, vyprevádzali ma s Ivanom Urbanovičom. To jeho povestné : ta še trim ujku, mi zneje v ušiach dodnes a počul som to od neho nespočetne veľakrát.
Na expedíciu „Cho Oja“ ma lámal spolu aj s Tónom  Dobešom. Možno som sa vtedy pozvania zľakol, a necestoval som s nimi. Expedícia bola úspešná a obaja vystúpili na svoj vrchol.  
To, čo prežívam dnes som prežíval, keď spomedzi nás odišiel Vlado Tatarka. Gypsyho odchod ťažko prežívame na memoriáli. S Ujcom, ktorý bol od začiatku neskutočný organizátor tohto podujatia sme si tak pripomínali neskutočnú Tatarkovu postavu. Všetky tieto okolnosti ma zaviedli, až k tomu, že som každoročne pomáhal s jeho organizáciou. Pomáhali sme Ujcovi, ako sme len vedeli. Len on vie koľko síl a námahy ho to stálo, aby sa všetky preteky uskutočnili.
Popri tomto podujatí som tiež s Ujcom pomáhal počas  Pieninských duatlonov. Ujec bol jeho spoluzakladateľom a znovu oduševneným organizátorom. Vlastne on stále niečo organizoval. Robil to ale nenásilne a tak ako to on chcel. Jednoducho to vedel, ako to vedel a vie len on sám.
Nedá mi nespomenúť jeho rozvahu, pokoj a zanietenosť pri vykonávaní svojho povolania horského záchranára. Tu máme asi čosi spoločné, lebo profesionálmi sme sa stali trochu neskôr. Zažil som s ním veľa a určite sa mi všetky spoločné záchranky vryjú do pamäti.
Veľmi veľa urobil aj pre nás všetkých, od začiatku nám pomáhal a podporoval nás v našej snahe o vybudovanie Slovenskej asociácie horských sprievodcov. To on nás skontaktoval s poľskými kolegami, kde sme začali robiť kurz horského sprievodcu.
Keď odchádzal pod Nanga Parbat malsom službu. Požičal mi ešte nejaké filmy (tie on vášnivo zbieral). Ujec odcestoval s Tatier len sám s Tónom Dobešom. Pôvodne mala odísť väčšia skupina zo Slovenska.
A čo dodať na záver? Keď boli chalani preč, dostal som telefonát. „Ujec ti nechal bundu. Takú zelenú s Nanga Parbatom, že ty vieš za čo!“, znelo z telefóna. Bunde som sa potešil, ale dnes mi už len pripomína našich dvoch kamarátov a priateľov, Ujca a Tóna, ktorí sa už nevrátili.
                                                                                                                                        Ždiaran