Aktuality

"V horách ste s nami v bezpečí"

V sobotu 23.5.2020 sa na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách konalo stretnutie SAHS a Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry na otvorenie spolupráce a ubezpečenia návštevníkov našich Tatier, že je už všetko pripravené na letnú sezónu a my sa tešíme na návštevníkov hôr a sme pripravení poskytovať im naše služby v čo najvyššej kvalite. Naši kolegovia sa zapojili do natáčania reklamného spotu, ktorý bude Tatry zviditeľňovať. Na fotografiách je len malá časť medzinárodných horských sprievodcov s licenciou na sprevádzanie ľudí po turistických chodníkoch  a v ľahko dostupnom teréne i mimo nich. Sme roztrúsení po celom Slovensku, je len na Vás, kde chcete naše služby využiť.

Cenník služieb IML pre rok 2020

Odporúčaná denná tarifa za prácu horského sprievodcu v teréne s prihliadnutím na náročnosť a dĺžku vysokohorskej túry, bola pre rok 2020 schválená VZ SAHS, uvádzame ju v nasledujúcej tabuľke. 
 

Cenník za výkon horskej sprievodcovskej činnosti pre rok 2020 1 - 2 osoby  3 - 6 osôb
Poldenná túra do 4 hodín  80,00 € / skupina 120,00 € / skupina
Celodenná túra do 10 hodín  160,00 € / skupina 180,00 € / skupina
Viacdenná túra*  160,00 € / skupina 180,00 € / skupina

 

Možnosti uskutočnenia vysokohorskej túry s medzinárodným horským sprievodcom:

 

Ľahké túry, výstupy a kurzy: letná a zimná turistika, trekking, snežnice, ski touring, kurzy.

Náročné túry a výstupy: hrebeňové túry, rokliny a tiesňavy, trasy s technickými zariadeniami (reťaze, kramle, istiace laná, ...), via ferraty, zimné túry vo vysokohorskom teréne.

 

* Paušálna suma za 1 deň práce horského sprievodcu. Objednávateľ zabezpečí ubytovanie v jednolôžkovej izbe, polpenziu a dopravu pre horského sprievodcu.

Všetky ceny sú uvádzané len za sprievodcovské služby bez poplatkov za vstupy do objektov, na lanovky, bez poistenia klientov a dopravy.

V prípade hromadných viacčlenných zájazdov nás kontaktujte ohľadne cenovej kalkulácie.

Aké výhody má túra s horským sprievodcom?

Horský sprievodca má odbornú kvalifikáciu – teda špeciálne vzdelanie na výkon horskej sprievodcovskej činnosti podľa zákona 544/2002. Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
Kvalifikácia a nadobudnutie skúseností horského sprievodcu sú zamerané na: poskytnutie prvej pomoci, zorganizovanie záchrany, navigáciu a orientáciu v teréne, bezpečnosť v horskom teréne – použitie lanových techník, organizácia a vedenie skupiny, plánovanie túry, prežitie, vyhodnotenie rizík a zaistenie bezpečnosti všetkých sprevádzaných osôb, pozná horské prostredie faunu, flóru geológiu,...
Zoznam kvalifikovaných horských sprievodcov nájdete na oficiálnej stránke Slovenskej asociácie horských sprievodcov www.horskysprievodca.eu.
Každý horský sprievodca Slovenskej asociácie horských sprievodcov má medzinárodnú licenciu UIMLA a môže klientov sprevádzať po horách doma i v zahraničí.
Medzi horskými sprievodcami neexistuje „neskúsený“ človek. Každý z nás absolvoval 2 až 3 ročné náročné školenie ukončené záverečnými skúškami a každé 3 roky absolvujeme preskúšanie.
Plánovanie túry je základou zručnosťou každého horského sprievodcu a veľmi súvisí s bezpečnosťou klienta na túre v horách. On sám klientom odporučí, aké vybavenie na ktorú túru je potrebné mať. Výstroj a výzbroj na túru vie zabezpečiť horský sprievodca, alebo odporučí klientovi  najbližšiu požičovňu.
V každom ročnom období sa dá absolvovať túra, veľakrát záleží na správnej výzbroji ako napríklad: Lavínová výbava – (lavínový vyhľadávač, lavínová sonda, lavínová lopata), ferratový set, prilba, nesmeky alebo stúpacie železá, skialpinistická výstroj atď.).  
V horských oblastiach vie horský sprievodca predpovedať vývoj lokálnych podmienok a počasia, posúdi mieste nebezpečenstvá, snehové podmienky, lavínové nebezpečenstvo, výskyt búrok atď.
Aj v sprievode horského sprievodcu je potrebné, aby klient mal uzavreté poistenie do hôr pre zásah Horskej záchrannej služby. Každý horský sprievodca s platnou licenciou Slovenskej asociácie horských sprievodcov musí mať uzavreté poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Medzi horskými sprievodcami sú ľudia pracujúci ako horskí záchranári, ale aj strážcovia národných parkov, ktorí dokonale poznajú terén a okrem podrobného miestopisu Vám porozprávajú svoje zážitky, skúsenosti z hôr, smutné, ale hlavne vtipné príhody. 

Mám absolvovaný kurz IML v zahraničí a chcem si otvoriť živnosť na Slovensku (Chcem si urobiť kurz IML v zahraničí čo najskôr)

Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len SAHS) bola požiadaná o členstvo v SAHS, pričom vzdelanie potrebné na vykonávanie horskej sprievodcovskej činnosti získali v inej krajine, ktorá je členom UIMLA. Počet týchto absolventov narastá a do tejto skupiny patria aj ľudia, ktorí chcú získať vzdelanie rýchlejšie, snažia sa nájsť organizáciu v zahraničí, kde kurz absolvujú a myslia si, že prídu domov, vybavia si živnosť a môžu pracovať. Je to trocha zložitejšie.
Je preto nevyhnutné oboznámiť ašpirantov o kurz IML, ktorí sú nedočkaví, resp. z iných dôvodov si urobili alebo chcú robiť kurz v zahraničí, aby vedeli o všetkých okolnostiach, ktoré sú s týmto ich rozhodnutím spojené. 
Očakávame, že tieto informácie záujemcovia o kurz v inej krajine dostanú aj od organizácie, kde si chcú (zvyčajne Slováci) kurz urobiť a budú s našimi podmienkami oboznámení ešte pred začiatkom kurzu, aby sa zbytočne vyhli nepríjemným zisteniam, keď budú mať ukončený kurz, v ruke zahraničný certifikát a živnosť na Slovensku im nebude umožnené otvoriť. Tieto pravidlá platia rovnako pre všetkých uchádzačov, nielen s trvalým pobytom na Slovensku, ale v rámci EÚ.
Držitelia osvedčenia o absolvovaní kurzu IML (International Mountain Leader) pod hlavičkou UIMLA s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí si chcú na Slovensku živnosť musia urobiť niekoľko krokov, bez ktorých im nebude možné vydať osvedčenie SAHS. Valné zhromaždenie SAHS odsúhlasilo podmienky prijatia spomínaných žiadateľov, so vzdelaním IML zo zahraničia takto:

Keďže na výkon horskej sprievodcovskej činnosti, ako regulovaného povolania, je potrebná viazaná živnosť na Slovensku a nie je našimi úradmi vydaný EPC – (European professional card), overiť a uznať odbornosť uchádzača, pre výkon horskej sprievodcovskej činnosti na Slovensku, môže len SAHS, v zmysle Zákona č.544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe, v znení zmien a dodatkov k 15.11.2015. Školenie a výcvik uchádzača o povolanie horského sprievodcu SAHS prebieha na základe vyhlášky Ministerstva vnútra č. 97/2016 Z.z., čo je v súlade so zákonom č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení v znení zmien a dodatkov k 15.11.2015. SAHS a aj uchádzač musí dodržať aj ďalšie zákony, medzi ktoré patrí Zákon č. 422/2015 Z.z.,  (Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 25. novembra 2015) z ktorého vyplývajú povinnosti pre uznanie kvalifikácie v § 3 odsek 2 písmeno d) a §15 a §16.

  • Po získaní kvalifikácie je potrebné vykonávať neprerušenú odbornú prax v krajine, kde bolo vzdelávanie uskutočnené, alebo musí byť v pracovnom pomere počas troch po sebe nasledujúcich rokov alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov.
  • Pre možné rozdiely vo vzdelaní medzi jednotlivými národnými asociáciami, SAHS, pri splnení predchádzajúcich legislatívnych podmienok, si vyhradzuje SAHS právo na odborné preskúšanie žiadateľa.
  • Poplatok za jednorazové overenie kvalifikácie a vydanie osvedčenia SAHS je 500,-€. V poplatku sú započítané administratívne a lektorské náklady spojené s overením kvalifikácie, rozdielovej skúšky a náklady na vydanie osvedčenia. V prípade zistených nedostatkov a rozdielov v kvalifikácií, budeme požadovať doplnenie chýbajúcich zručností a vedomostí, resp. absolvovanie potrebných kurzov. V poplatku overenia kvalifikácie nie je započítaná cena za prípadné doplnenie chýbajúcej kvalifikácie.
  • Po doplnení chýbajúcej kvalifikácie uchádzač opätovne požiada SAHS o preskúšanie a je povinný ešte raz zaplatiť poplatok za preskúšanie vo výške 500,- €.
  • Uchádzač o overenie kvalifikácie má podľa Skúšobného poriadku nárok byť preskúšaný najviac dvakrát. 
  • Následne po úspešnom overení kvalifikácie bude záujemcovi vydané osvedčenie SAHS o absolvovaní vzdelania.

Otázky, s ktorými sme sa stretli:
Za koľko by boli tie rozdielové školenie a skúšky?
Rozdielové skúšky stoja dnes 500 euro, keď všetko spravíte, dostanete osvedčenie zo SAHS, stanete sa našim členom a vybavíte si živnosť na Slovensku.
Koľko budú stáť rozdielové školenie záleží na tom, koľko čiastkových skúšok by ste neurobili. Napríklad, ak neurobíte pohyb v zimných horách – lyžovanie, lavínovú problematiku a napríklad navigáciu v lete, budete robiť minimálne 3 kurzy po tri dni. Možnosti sú dve: budete zaradený do rozbehnutého kurzu, budete čakať na jeho konanie, alebo si zaplatíte individuálny kurz (napr. 3 dni x 200,- euro lektorné krát tri kurzy).
Ak sa pýtate na to, za koľko času budú rozdielové skúšky, to záleží na tom, kedy si kurz v zahraničí urobíte. Pošlete zahraničný certifikát, zdokladujete prax  (3-10 rokov) a po tom sa to bude konať overovanie kompetencií.
Ak som Vás správne pochopil aj keby som absolvoval skúšky na Slovensku u Vás na to aby mi bolo vydané osvedčenie pre otvorenie živnosti bude potrebné sa zamestnať na TPP na 3 roky alebo sezónne 10 rokov?
Nie! Ak si urobíte kurz na Slovensku, dostanete osvedčenie automaticky po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok a odovzdaní potrebných písomností. Podmienka praxe platí len ak si kurz urobíte v zahraničí a tam tiež musíte reálne pracovať – vykazovať potrebnú prax. Príklad: Ak si kurz budete chcieť urobiť v Bulharsku, môže byť vaše rozhodnutie motivované tým, že tam napríklad máte frajerku s ktorou žijete a chcete tam aj pracovať. Budete tam žiť 4 roky a potom sa rozídete a vrátite na Slovensko. Potom budete dokladovať vzdelanie z Bulharska  a prax  tiež odtiaľ. Urobíte rozdielové skúšky a hotovo.
Keby som chcel absolvovať kurz u Vás, koľko dopredu sa musím ozvať?
Stačí aj týždeň pred konaním kurzu, štandardne mesiac pred začiatkom kurzu posielame informácie o mieste konania záujemcom a potrebné doklady na podpis. Formulár záujemcu o kurz IML si môžete vyplniť aj teraz.
Na akej úrovni je potrebné vedieť sa lyžovať?
Čím lepšie, tým väčšie šance na prijatie máte. Niektorí ašpiranti si zaplatia lektorov lyžovania, aby to zvládli. Ale to neznamená, že ak budete lyžovať ako Ingemar Stenmark, tak padneme pred vami na kolená. Ak nezvládnete fyzický test, navigáciu, pohyb v skale, tak to asi nepôjde. Všetko sa posudzuje komplexne.

 

Oznamovacia povinnosť zahraničných medzinárodných horských sprievodcov UIMLA pri pôsobení v SR

Každý medzinárodný horský sprievodca zo zahraničia, ktorý nie je členom SAHS je povinný pred začiatkom svojej práce na území SR nahlásiť svoju činnosť príslušným orgánom a to aj v tom prípade, ak je jeho skupina napr. z ČR a aj CK, pre ktorú pracuje bude mu vyplácať mzdu v ČR a to aj v prípade, že ide o jednorázovú akciu. Vyplnenie formuláru a jeho akceptovanie úradmi SR je nevyhnutnou súčasťou činnosti IML na území SR. V prípade, že tento úkon nebude uskutočnený, sú porušované zákony SR!

Každý IML, aj ak ide o jednorázovú prácu musí vyplniť formulár "Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na územi SR", ktorý je v slovenskom a anglickom jazyku.

Presné informácie k nahlasovaniu nájdete kliknutím na odkaz: "Cezhraničné poskytovanie služieb"

Na tento formulár sa dá dostať aj cez stránku ministerstva vnútra

Cesta k nájdeniu informácií:

  • Sekcia MV SR
  • Verejná správa
  • Živnostenské podnikanie
  • Cezhraničné poskytovanie služieb

Elektronický formulár cezhraničnej spolupráce

Petícia: "ZACHOVAJME ŠTRBSKÉ PLESO PRÍRODE!"

Vážení kolegovia, milovníci hôr a prírody

Týmto sa aj my, horskí sprievodcovia, pripájame k všetkým, ktorým záleží na ochrane prírodného prostredia ako aj na prírodných a kultúrnych hodnotách tejto krajiny.
Pridávame sa k výzve ministra životného prostredia Jána Budaja adresovanej starostovi obce Štrba, poslancom obecného zastupiteľstva obce Štrba ako aj prednostovi Okresného úradu Poprad a jeho pracovníkom, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu obce Štrba až do momentu, dokedy nebude schválená zonácia, a s tým súvisiaci “program starostlivosti” nášho najstaršieho národného parku - Tatranského národného parku (TANAP).

Petíciu môžete podporiť aj vy: https://www.mysmeles.sk/peticia-strbske-pleso

Ďakujeme :-)

Rada Slovenskej asociácie horských sprievodcov

Valné zhromaždenie UIMLA V Rumunsku (Jeseň 2019)

V dňoch 8.-9.11.2019 sa koná v rumunskom Brašove výročné valné zhromaždenie Únie medzinárodných horských sprievodcov. 

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 23 krajín z celého sveta.
Okrem členských krajín prišli na zhromaždenie ašpirantské krajiny (Slovinsko, Švédsko, Maďarsko, Čile a Japonsko), vrátane kandidátov o členstvo v UIMLA z Nepálu.
Následne po prezentácii národnej asociácie sa Nepál stal ďaľšou ašpirantskou krajinou UIMLA.
V programe sa pokračovalo náčrtom vízie budúcnosti pre UIMLA ako organizácie, ktorá úzko spolupracuje s inými organizáciami ako sú UIAA, UIAGM a IKAR.
Prekvapujúco sa plánovaný program prvého dňa stihol dodržať. 
Na druhý deň rokovania prebehli voľby kde bola zvolená nová rada UIMLA:
Prezident UIMLA: Alvaro Bastero Gil - Španielsko
Viceprezident: Sylvain Jugand - Francúzsko
Pokladník: Roberto Fusari - Taliansko
Technická komisia: Bill Bailey - Česká republika
Funkcia sekretára rady UIMLA momentátle neobsadená pretože zvolený sekretár Peter Mienes sa vzdal svojej pozície.

 

Valné zhromaždenie UIMLA Brašov (Rumunsko)

Valné zhromaždenie UIMLA na Slovensku (jeseň 2018)

V dňoch 7.-11.11.2018 sa v AquaCity resort v Poprade konalo výročné valné zhromaždenie delegátov UIMLA. Prvý krát sa VZ koná u nás a naša organizácia si svoju hostiteľskú povinnosť splnila na jednotku. 
V oba dni rokovania sa schvaľoval rozpočet organizácie na nasledujúci rok spolu s výškou poplatku na člena národnej asociácie. 
Celý schvaľovací proces trval dlho, pretože niektorí členovia s rozpočtom nesúhlasili a tým blokovali ďalšie body rokovania.
V rámci rozširovania organizácie sa prezentovali nové krajiny (Švédsko, Maďarsko a Slovinsko), ktoré sa pripojili k ašpiratským krajinám (Chile a Japonsko).
Po odznení prezentácií zo zimných a letných hodnotení ašpiranských krajín, ktoré absolvovali celý hodnotiaci proces sa po hlasovaní stali Macedónsko a Rakúsko plným členom UIMLA a tým rozšírili počet krajín na 19.
Delegáti dostali informácie o záujme ďalších krajín stať sa členmi UIMLA. Medzi také krajiny patrí Kyrgistan, Irán, Nórsko, Nepál a USA.
Na záver celého podujatia v Poprade sa konal Gala večer, na ktorom sme mohli privítať prezidenta SR pána Andreja Kisku a nášho najlepšieho himalaistu Petra Hámora.
Úprimne musíme poďakovať všetkým našim členom, ktorí sa podieľali na organizácii VZ a našim priateľom a podporovateľom za materiálnu pomoc, bez ktorej by stretnutie nebolo také úspešné.

Pozri čo dokážem

Práca horského sprievodcu je zaujímavá aj preto, že sa stretáva s ľuďmi s rovnakou záľubou pre pohyb v horách. Hory neobmedzujú ľudí vekom, navštevujú ich turisti od  3 do 80 a viac rokov, ani kondíciou a zdravotným stavom.
Niektorí, aj napriek zdravotným ťažkostiam na túto záľubu nezanevreli. Iní sa snažia posúvať svoje limity a prekonávať samých seba.
Hranice ľudských možností sa posúvajú každým dňom, okrem iného aj  prekonávaním svetových rekordov u športovcov.
Rovnaké možnosti už ale majú aj ľudia s rôznymi zdravotným obmedzeniami. Jednou z takýchto skupín sú diabetici. Pred niekoľkými  rokmi by veľká väčšina z nich nemala šancu dostať sa na niektorý z tatranských štítov. Dnes je to vďaka inzulínovým pumpám možné.
Jeden z najväčších svetových výrobcov takýchto zariadení Medtronic, v spolupráci so Slovenskou asociáciou horských sprievodcov,  zorganizoval výstup na Rysy.  
Za krásneho, slnečného, letného dňa vystúpilo spoločne vyše 60 mladých ľudí s cukrovkou  zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska a Rumunska na vrchol.
Okrem častejších zastávok zameraných na kontrolu hladiny cukru prebehol výstup bez  problémov. Nápomocní počas celej túry boli aj lekári – špecialisti, ktorí diabetikom radili ako postupovať pri zvýšení námahy a aké hodnoty cukru si majú strážiť. Čo robiť, ak sa im hladina zvýši alebo zníži.
Potvrdilo sa v plnej miere, že toto ochorenie v dnešnej dobe nebráni ľudom športovať a teda ani chodiť po horách.
Dôkazom úplného zvládnutia náročného zdravotného stavu diabetika je náš kolega - horský sprievodca, ktorý s týmto ochorením dokáže plnohodnotne pracovať a spolu s ním aj celá skupina, ktorá vyšla na vrchol,  za čo si všetci zaslúžili obdiv všetkých zdravých. 

Text a foto: Peter Svätojánsky